ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย ครั้งที่ 21 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  ใน “งานมหกรรมการค้าและการลงทุนระหว่างจีนตะวันออกและตะวันตกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนผ่านเส้นทางสายไหม” หรือ “งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย” ครั้งที่ 21 ณ หอจัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน มณฑลส่านซี

การออกร้านของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

          - การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการสาธิตการประกอบอาหารและการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          - การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขอรับการตรวจลงตรา (การขอวีซ่า) ของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงการแจกแผ่นพับและของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการค้าและการท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครเฉิงตู และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเฉิงตู

          - การเชิญผู้ประกอบการไทย จำนวน 15 ราย เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า อาทิ ยาหม่องสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร เครื่องประดับดินเผา หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศฯ

งานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย นอกจากจะเป็นงานมหกรรมด้านการค้าการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลส่านซีแล้ว ยังถือเป็นงานมหกรรมฯ ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอีกด้วย โดยการเข้าร่วมงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย นอกจากจะเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศ วัฒนธรรม และสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีนแล้ว ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมณฑลส่านซี

ทั้งนี้ ในปี 2552 ประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ยเป็นครั้งแรก และในปี 2558 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นประเทศเกียรติยศ โดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมดังกล่าว