ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า  News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และ น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า นครซีอาน โดยมี นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอานและภริยาให้การต้อนรับ พิธีเปิดฯ มีนายหวัง กวนหรง ผู้ตรวจการประจำสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี นายหลิว เจ้าเฉวียน ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี  นางไช่ หลานเฟิน รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน นายซู เจี้ยนเฟิง รองผู้อำนวยการกิจการต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศนครซีอาน และนายหลิว หยาง ผู้จัดการภาคสนามบินสายการบินแอร์เอเชีย ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน

สัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า นครซีอาน จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน การท่องเที่ยวมาเลเซีย สายการบินแอร์เอเชีย โรงแรมแชงกรี-ล่า และ โรงแรม Shangri-La's Tanjung Aru Resort & Spa เปิดให้บริการอาหารมาเลเซีย เครื่องดื่มและการแสดงวัฒนธรรมประจำชาติ แก่ผู้ที่สนใจตั้งแต่วันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอาหารบุฟเฟต์ Yi Coffee โรงแรมแชงกรี-ล่า นครซีอาน