ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Sport Day in Xi’an) News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Sport Day in Xi’an)

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Sport Day in Xi’an) ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่กัมพูชา และสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน ณ วิทยาลัยพละศึกษานครซีอาน โดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 190 คน งานกีฬาอาเซียนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มนักเรียนนักศึกษากัมพูชา มาเลเซีย และไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนครซีอาน

ในพิธีเปิดฯ มีนาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชา ณ นครซีอาน นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนายจู หยวนลี่ อธิการบดีวิทยาลัยพละศึกษา กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์ และ  มหาวิทยาลัยซีเตี้ยน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งกีฬาแชร์บอลและฟุตซอล การแข่งขันชักเย่อ เก้าอี้ดนตรี และกินวิบาก การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากตัวแทนนักศึกษาทั้งสามชาติ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นประเพณีโบราณวันปีใหม่ที่มีธรรมเนียมปฏิบัติในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้