ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานวันอวกาศแห่งชาติจีน (Space Day of China) ครั้งที่ 2 News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานวันอวกาศแห่งชาติจีน (Space Day of China) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าร่วมงานวันอวกาศแห่งชาติจีน (Space Day of China) ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์เทิร์นโปลีเทคนิคัล (Northwestern Polytechnical University: NWPU) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศจีน องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration: CNSA) และรัฐบาลมณฑลส่านซี ภายใต้แนวคิด “Space Improve Life on Earth” ในพิธีเปิดฯ มีนายจาง เคอเจี้ยน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมแห่งชาติจีน นายหู เหอผิง ผู้ว่าการมณฑลส่านซี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดฯ       พร้อมด้วยนาง Simonetta Di Pippo ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการอวกาศองค์การสหประชาชาติ (UNOOSA) นายอู๋ เยี่ยนหัว รองผู้อำนวยการองค์การ CNSA และนายจาง เหว่ย เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์เทิร์นโปลีเทคนิคัล นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนไทย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและการจัดการองค์การความร่วมมือทางอวกาศเอเชีย-แปซิฟิค (Asia Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย