ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี  News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 น.ส. พรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี โดยมีนายโหลว ฉินเจี่ยน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลส่านซีเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ ยังมีนายหู เหอผิง ผู้ว่าการมณฑลส่านซี นายหาน หย่ง ประธานที่ปรึกษาการเมืองประจำมณฑลส่านซี นายเหมา ว่านชุน รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลส่านซี นางหลิว เสี่ยวเยี่ยน สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลส่านซีและเลขานุการใหญ่คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลส่านซี และนายเว่ย เจิงฮุย รองผู้ว่าการมณฑลส่านซีเป็นผู้แถลงความคืบหน้าการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี

เขตทดลองการค้าเสรีฯ มีพื้นที่ครอบคลุม 119.95 ตร. กม. แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) พื้นที่ใจกลางเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 87.86 ตร.กม. 2) เขตโลจิสติกส์นานาชาติ นครซีอาน ครอบคลุมพื้นที่ 26.43 ตร.กม. และ 3) เขตสาธิตเกษตรไฮเทคหยางหลิง ครอบคลุมพื้นที่ 5.76 ตร.กม. โดยพื้นที่นำร่องบางส่วนจะเป็นเขตพื้นที่พิเศษที่ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ศุลกากรกำหนด อาทิ เขตคลังสินค้าทัณฑ์บน พื้นที่โลจิสติกส์ขนส่งสินค้า และพื้นที่ให้บริการในส่วนต่างๆ ของเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษทางศุลกากรจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจและการค้า