ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมคณะกงสุลประจำมณฑลส่านซีและมณฑลเสฉวน สำรวจศักยภาพเมืองฮั่นจง มณฑลส่านซี  News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมคณะกงสุลประจำมณฑลส่านซีและมณฑลเสฉวน สำรวจศักยภาพเมืองฮั่นจง มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมคณะกงสุลประจำมณฑลส่านซีและมณฑลเสฉวน ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่กัมพูชา ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน สถานกงสุลใหญ่สิงคโปร์ ณ นครเฉิงตู และผู้แทนการค้าประเทศออสเตรียและสหราชอาณาจักร ร่วมเดินทางไปสำรวจศักยภาพเมืองฮั่นจง มณฑลส่านซี พร้อมทั้งเข้าร่วมงาน Hanzhong Key Cooperation Project Matchmaking Conference และงานมหกรรมเทศกาลท่องเที่ยวดอก Rapeseed ครั้งที่ 8 โดยมีนายฟาง หงเว่ย นายกเทศมนตรีเมืองฮั่นจงและนายหลี่ จิ่วหง รองนายกเทศมนตรีเมืองฮั่นจงให้การต้อนรับ