ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับกงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2559 น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานและคณะฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นาย Tan Li Lung กสญ. มาเลเซีย ณ นครซีอาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยมี กสญ. เกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ณ นครซีอาน ประกอบด้วย นาย Li Kang Gug กงสุลใหญ่ เกาหลีใต้ เจ้าภาพ โดยมี นาย Kim Yong Duck  นาง Lee Soo Young กงสุล และ น.ส. Yuan Jing เลขานุการกสญ.ฯ ให้การต้อนรับคณะกงสุล ได้แก่ 1) สกญ. มาเลเซีย นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่ และ นาย Mohd Amran Md Ali รองกงสุล  2) สกญ. กัมพูชา นาย HOY PICHRAVUTH กงสุลใหญ่ และ นาย CHHUN THAVRAK กงสุล และ 3) สกญ. ไทย น.ส. จิราภรณ์  ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน น.ส. ปาณิศา เลิศลิ้มปราณีต รองกงสุล  คณะกงสุลแสดงความยินดีที่นาย Tan Li Lung เข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่และ การเปิดทำการสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียในนครซีอาน โดยเชื่อมั่นว่ามณฑลส่านซีจะมีศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ได้รับทราบเป็นการภายในว่าจะมีการเปิด สกญ. คาซัคสถานและ สกญ. โปแลนด์ในนครซีอานเร็วๆ นี้