ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดต้าซิ่งซ่าน โดยมีนางสาว จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่และชุมชนไทยในมณฑลส่านซี เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน