ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาว จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และนักศึกษาในนครซีอานราว 20 คน ร่วมถวายคำสัตย์ปฏิญาณและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช