ข่าวเด่น : นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เข้าพบหารือกับรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน  News

ข่าวเด่น : นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน เข้าพบหารือกับรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นาย Tan Li Lung กงสุลใหญ่มาเลเซีย ณ นครซีอาน พร้อมนาย Mohd Amran bin Md Ali รองกงสุล เข้าพบหารือกับนางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และนางสาวปาณิศา เลิศลิ้มปราณีต รองกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยได้หารือแนวปฏิบัติในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสามารถเปิดทำการสถานกงสุลใหญ่ได้ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การจัดซื้อ การขอคืนภาษี การเช่าที่ทำการ การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งรองกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ กงสุลใหญ่มาเลเซียทราบ