ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับชุมชนชาวไทยจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับชุมชนชาวไทยจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับชุมชนชาวไทยจัดกิจกรรมสวดมนต์ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดต้าซิ่งซ่าน นครซีอาน