ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมงานวันชาติเกาหลีใต้ ประจำปี 2559  News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมงานวันชาติเกาหลีใต้ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมงานวันชาติเกาหลีใต้ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า นครซีอาน โดยมีนาย Li Kang Kuk กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ ณ นครซีอาน พร้อมภริยาให้การต้อนรับ