ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดสมุดลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เลขที่ B6 เขตฉวี่เจียง หมู่บ้านไดมอนต์ไดนาสตี้ ถนน เยี่ยนหนานหมายเลข 3 (No. B6 Diamond Dynasty, Yannan 3rd Rd., Qujiang New district, Xi’an) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๗ – วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น และ ๑๔.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

โดยมีคณะกงสุลต่างประเทศประจำนครซีอาน ได้แก่ นายลี คัง กุก  (Mr. Lee Kang Kuk) กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และนายฮอย พิชราวุธ (Mr. Hoy Pichravuth) กงสุลใหญ่กัมพูชา ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ นายกง กุ้ยจวิน (Mr. Gong Guijun) รองอธิบดีสำนักงานกิจการต่างประเทศมณฑลส่านซี  นายหวัง เสี่ยวเจิ้น (Mr.  Wang Xiaozhen) รองอธิบดีสำนักงานกิจการต่างประเทศนครซีอาน รวมถึง คณะกรรมการบริหารเขตฉ่านป้า คณะผู้บริหาร CP (Shaanxi) Group และ คณะนักเรียนและชุมชนชาวไทยในมณฑลส่านซี มณฑลกานซู่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ร่วมลงนามไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ