ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานมหกรรม West China Cultural Industries Expo ครั้งที่ 8 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานมหกรรม West China Cultural Industries Expo ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมออกคูหาเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงานมหกรรม West China Cultural Industries Expo ครั้งที่ 8 ซึ่งกิจกรรมต่างประกอบด้วย (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย และข้อมูลการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าประเทศไทย ให้แก่ผู้เข้าชมงานฯ ชาวจีน และชาวต่างประเทศ (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย และ (3) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแกะสลักผลไม้ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานฯ เป็นจำนวนมาก