ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2016 Xi’an Silk Road Business Summit and SRCIC Cooperation and Development Conference News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2016 Xi’an Silk Road Business Summit and SRCIC Cooperation and Development Conference

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 นางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2016 Xi’an Silk Road Business Summit and SRCIC Cooperation and Development Conference

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์กร Silk Road Chamber of International Commerce, SRCIC ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์เชื่อมโยงความร่วมมือกับกลุ่มประเทศบนแถบเส้นทางสายไหม ภายใต้การสนับสนุนจากสมาพันธ์หอการค้าโลก (World Chambers Federation, WCF) และหอการค้านานาชาติประเทศจีน (China Chamber of International Commerce, CCOIC) ปัจจุบันมีหอการค้าของประเทศต่างๆ เข้าร่วมแล้ว 36 ประเทศ