ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยมีนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธานในพิธีฯ