ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานหลาน เชี่ย หุ้ย ครั้งที่ 22 News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานหลาน เชี่ย หุ้ย ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 นางสาวจิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกงสุลใหญ่ รักษาราขการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม “ หลาน เชี่ย หุ้ย ” ครั้งที่ 22 ณ นครหลานโจว มณฑลกานซู่ โดยใช้ชื่องานว่า The 22nd  China Lanzhou Investment and Trade Fair & Forum on the Silk Road Cooperation and Development Developing the Belt and Road Promoting ซึ่งมีนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซู่ นายหยางหย่งกาง (杨永刚) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายต่างประเทศ และนางหลินลี่จวิน (林丽君) เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี