ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานมหกรรมซี เซี่ย หุ้ย ครั้งที่ 20 News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานมหกรรมซี เซี่ย หุ้ย ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และหน่วยงานทีมประเทศไทย ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเฉิงตู สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) นครเฉิงตู และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกร้านศาลาทีมประเทศไทยขนาด 126 ตร.ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงานมหกรรม The 20th Investment and Trade Forum for Cooperation between East and West China and the Silk Road International Expo

กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย และข้อมูลการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยให้แก่ผู้เข้าชมงานฯ ชาวจีนและชาวต่างประเทศ (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทย (3) การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของไทย และการสาธิตการปรุงอาหารไทยตามกรรมวิธีฮาลาล (4) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแกะสลักผักผลไม้ไทย การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการสาธิตภาพพิมพ์และการวาดภาพจากจิตรกรไทย (5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทุนในประเทศไทย และ (6) กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อสุขภาพและบริการสปา และสาธิตการนวดแผนไทย โดยกิจกรรมทั้งหมดได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก