ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานและคณะ เยือนมณฑลกานซูและเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูง News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานและคณะ เยือนมณฑลกานซูและเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเซี่ย หงหมิน (Mr. Xia Hongmin) รองผู้ว่าการมณฑลกานซู ณ ห้องประชุม Grand Theatre นครหลานโจว มณฑลกานซู โดยมีนายหวัง ไต้สี่ (Mr. Wang Daixi) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลกานซู นายลู่ ซิงไหล (Mr. Lu Xinglai) รองผู้ตรวจการสำนักงานการต่างประเทศฯ และนางจิตนิภา หวังเชิดชูวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.) ณ นครเฉิงตู เข้าร่วมด้วย