ข่าวเด่น : กงสุลเยี่ยมชมหอการค้าอาหารฮาลาลมณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : กงสุลเยี่ยมชมหอการค้าอาหารฮาลาลมณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ กงสุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน เข้าเยี่ยมชมหอการค้าอาหารฮาลาลมณฑลส่านซี โดยมีนายเถี่ย ฉุนผิง (铁群平) ประธานหอการค้าฮาลาลส่านซี นางสาวติง เสี่ย (丁雪) เลขานุการทั่วไป นายถง จิ้นเยว่  (童劲跃) เลขานุการผู้บริหารหอการค้าฯ และนายเถี่ย เฝิง (铁鹏) หัวหน้าสำนักงาน ให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน หอการค้าฯ มีสมาชิกกว่า 5,000 ราย มีบทบาทในการพัฒนาร่วมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจฮาลาลทั้งในด้านบริการจัดทำแผนธุรกิจ, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, บริการจับคู่ทางธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ สอดคล้องกับรัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐานอาหารฮาลาลให้มีเอกภาพ โดยการบรรจุยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลไทยไว้เป็นแผนเร่งด่วน (ปี 2016 - 2020) ซึ่งปัจจุบัน นอกจาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้ว ยังมีสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามฯ ซึ่งทำหน้าที่ด้านวิชาการ ควบคุมด้านมาตรฐานและระเบียบต่าง ๆ โดยจะร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจหาความบริสุทธิ์ของสินค้า มาพัฒนาด้านมาตรฐานฮาลาลของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่า ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ

ปัจจุบันสินค้าฮาลาลไทยที่ผลิตและส่งออกล้วนแต่ได้รับการรับรองมาตรฐานและตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามฯ เป็นหน่วยงานดูแลหลัก การผลักดันสินค้าฮาลาลไทยเข้าสู่มณฑลส่านซีนั้น ประธานหอการค้าฯ ได้ให้ข้อพิจารณาว่า เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องเร่งลงมือทำหากไทยประสงค์ที่จะส่งออกสินค้าฮาลาลไทยมายังจีน คือ การสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและกระบวนการรับรองตราฮาลาลของไทยให้จีนรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณาเริ่มต้นจากการเผยแพร่ข้อมูลแก่สื่อมวลชนจีน เป็นต้น

นอกจากนี้กงสุลและคณะฯได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสินค้าและอาหารฮาลาล โดยจัดแสดงสินค้าฮาลาลที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยจัดแสดงอยู่ด้วย โดยเป็นสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ธัญพืชอบกรอบ เป็นต้น