ข่าวเด่น : กงสุลเศรษฐกิจเข้าเยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน News

ข่าวเด่น : กงสุลเศรษฐกิจเข้าเยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2558 เวลา 10.30 นายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ กงสุลเศรษฐกิจพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอานเข้าเยี่ยมชมเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน โดยมีนายเจี่ย ยวี่หลิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการส่งเสริมการลงทุน นางจาง ยวี่ผิง ผู้จัดการโครงการและนายสี เสี่ยวเฝย ฝ่ายกิจการท่าเรือเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน ให้การต้อนรับ คณะฯได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

1. ศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าจีนตะวันตก (Midwest Commodity Exchange Center)

ให้บริการพื้นที่สำนักงานครบวงจรแก่วิสาหกิจที่สนใจจะเข้าลงทุนในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 1) Information Exchange Building 3 ตึก 2) Financing Service Building 2 ตึก 3) Commercial office Building 2 ตึก รวมพื้นที่ทั้งหมดกว่า 16,300 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าจีนตะวันตกมีนโยบายอุดหนุนค่าส่วนกลางและค่าเช่าพื้นที่ให้แก่วิสาหกิจที่สนใจเช่าพื้นที่สำนักงาน 

2. เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครซีอาน (Xi’an Comprehensive Bonded Zone)

เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครซีอานเป็นเขตพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร ที่อำนวยความสะดวกและสิทธิประโยชน์ด้านภาษีให้แก่วิสาหกิจที่ลงทุนในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก อาทิ การได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีนำเข้าการนำเข้าเมล็ดทานตะวันจากประเทศคาซัคสถานเพื่อสกัดและแปรรูปเป็นน้ำมันเพื่อการส่งออกของบ. อ้ายจวี๋เหลียงโหยว นอกจากนี้ยังมีโครงการในอนาคตได้แก่ การนำเข้าข้าวสาลีและถั่วประเภทต่างในการแปรรูปเพื่อการส่งออก สถิติในปี 2015 มีขบวนบรรทุกสินค้าทั้งสิ้น 86 ขบวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 2.83 เท่า 

3. สถานีบรรจุและเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Xi’an Railway Container Center Station)

ศูนย์การเปลี่ยนถ่ายและบรรจุสินค้าเพื่อเตรียมขนส่งผ่านเที่ยวขนส่งนานาชาติ “ฉางอันห้าว” ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 รอบต่อสัปดาห์ จากสถิติตั้งเปิดให้บริการเที่ยวขนส่งนานาชาติ “ฉางอันห้าว” ได้บรรทุกสินค้าไปแล้วกว่า 3 ล้านคอนเทนเนอร์

4. South City Community Complex

พื้นที่จัดแสดงและซื้อขายสินค้าขนาด 6 ชั้น รวมไปถึงศาลาจัดแสดงสินค้าประเทศในเขตเส้นทางสายไหมทางบกอาทิ รัสเซีย คาซัคสถาน เป็นต้นและมีการก่อสร้าง “ศาลาอาเซียน” เพื่อจัดแสดงสินค้าท้องถิ่นของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในส่วนของประเทศไทย มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทอาทิ งานหัตถกรรมจากไม้ ผ้าทอ เครื่องประดับ ของใช้และของตกแต่งบ้าน ขนมขบเคี้ยว พระเครื่อง สบู่ทำมือ เป็นต้น

5. หอจัดแสดงนิทรรศการ (ITL Planning Exhibition Hall)

กงสุลและคณะฯ เข้าชมข้อมูลโดยรวมของเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างพื้นฐานเสร็จสิ้นเรียบร้อยและมีผู้ประกอบการและวิสาหกิจรวมกว่า 1,700 รายเข้าลงทุนและตั้งสำนักงานในพื้นที่ นอกจากนี้ในปลายปี 2016 เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานจะเชื่อมต่อระบบขนส่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายที่ 3 ซึ่งจะทำให้การเดินทางไปยังเขตฯ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

******