ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2558  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้จัดงานเลี้ยงรับรองขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ล่า นครซีอาน โดยมีแขกเกียรติยศฝ่ายจีนเข้าร่วมงาน นำโดยนางหวัง ลี่เสีย (Wang Lixia) รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี และผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลมณฑลส่านซี  นายจาง เสี่ยวหนิง (Zhang Xiaoning) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ นายจาง เป่าเหวิน (Zhang Baowen) อธิบดี สำนักงานการต่างประเทศ  นายหวัง โกวหลง (Wang Guolong) รองอธิบดีกรมการพาณิชย์  นายถัง ลี่หรู (Tang Liru) รองอธิบดีกรมวัฒนธรรม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ ของนครซีอานและมณฑลส่านซี  คณะกงสุลต่างประเทศในนครซีอาน ภาคเอกชนจีน ภาคสถาบันการศึกษาจีน ตลอดจนนักธุรกิจไทย กลุ่มนักเรียนไทย และชุมชนชาวไทยในนครซีอาน รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 300 คน

ภายในงาน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดแสดงภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของไทยเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยด้วย

ก่อนเริ่มพิธีอย่างเป็นทางการ เวลา 18.30 น. นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอานได้ให้การต้อนรับและสนทนากับรองผู้ว่าการมณฑลฯ และคณะ ณ ห้องรับรองพิเศษ  เวลา 18.40 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้นำรองผู้ว่าการมณฑลฯ และผู้แทนระดับสูงของมณฑลส่านซีเข้าสู่ห้องเลี้ยงรับรอง จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสุนทรพจน์ความสัมพันธ์ไทย-จีน และต่อด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ของรองผู้ว่าการมณฑลส่านซี ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (1) การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอด 69 ปีที่ผ่านมา (2) การครบรอบ 40 ปีแห่ง คสพ. ทางการทูตที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-จีน (3) ความสำเร็จในการผลักดันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลมณฑลส่านซีและสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมานับแต่การเปิดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ (4) ความพร้อมใจในการร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบนเส้นทางสายไหมของจีนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของกงสุลใหญ่ฯ และรองผู้ว่ามณฑลส่านซีแล้ว มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 3 ชุด ดังนี้ (1) การรำไทย ชุดเซิ้งอีสานของกลุ่มนักศึกษา จำนวน 8 คน จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่เดินทางมาศึกษาหลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัยซีอานเป็นระยะเวลา 1 ปี และ (2) การรำไหว้ครูมวยไทยและการสาธิตการชกมวยไทยโบราณของนักศึกษาจีน จำนวน 40 คน จากมหาวิทยาลัยพลศึกษานครซีอานตามโครงการสอนมวยไทยในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อจบการแสดง กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน โดยรองผู้ว่าการมณฑลฯ ได้ให้ความสนใจเลือกชิมผลไม้ไทยต่าง ๆ อาทิ มังคุด ขนุน ชมพู่ ทับทิม มะม่วง ซึ่งรองผู้ว่าการมณฑลฯ ได้กล่าวชื่นชมว่ามีรสชาติดีและอร่อย ซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ไทยและเห็นควรส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณการนำเข้าผลไม้ไทยมาขายในมณฑลส่านซีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

เมื่อถึงเวลา 20.30 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เริ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ร่วมกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าสถานกงสุลใหญ่ฯ และชุมชนชาวไทยที่มาร่วมงานประมาณ 70 คน โดยกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “ยายบุญมา” และ “คำอธิษฐาน” ด้วย

ทั้งนี้ ผู้แทนภาครัฐฝ่ายจีน คณะกงสุลต่างประเทศ ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานชาวไทย ชาวจีน และชาวต่างประเทศต่างชื่นชมสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้โดยส่วนใหญ่ ได้กล่าวชมเชยถึงการตอบรับที่อบอุ่น บรรยากาศที่เป็นมิตร และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่งดงาม

 

*****************