ข่าวเด่น : กสญ.ฯ และคณะเยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนและค้าส่งกีวี อ.เหมย (Meixian National Kiwifruit wholesale market) News

ข่าวเด่น : กสญ.ฯ และคณะเยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนและค้าส่งกีวี อ.เหมย (Meixian National Kiwifruit wholesale market)

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2558 นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รองกสญ.ฯ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์แลกเปลี่ยนและค้าส่งกีวี อ.เหมย (Meixian National Kiwifruit wholesale market) ที่ได้รับการขนานนามให้เป็นพื้นที่ปลูกกีวีที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ พร้อมเยี่ยมชมสวนกีวีออร์แกนิกส์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  

ในโอกาสนี้ได้เข้าหารือร่วมกับนายอู่ หย่งเชา นายอำเภอแห่งอ.เหมย นายหวัง รั่วเฉิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้า สำนักงานกิจการผลไม้มณฑลส่านซี ถึงกิจกรรมความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านผลไม้เมืองหนาวของมณฑลส่านซีและผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลไม้เมืองหนาวที่ปลูกในมณฑลส่านซีได้แก่ แอปเปิล กีวี ท้อ สาลี่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทยและการประชาสัมพันธ์ผลไม้เมืองร้อนของไทยให้ได้รับความนิยมมากขึ้นในมณฑลส่านซีและพื้นที่เขตอาณา