ข่าวเด่น : รอง กสญ. รักษาราชการแทน กสญ. และกงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดร้านอาหารไทย Mango-Tango  News

ข่าวเด่น : รอง กสญ. รักษาราชการแทน กสญ. และกงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดร้านอาหารไทย Mango-Tango

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2558 น.ส. จิราภรณ์ ธีระภัทรานันท์ รอง กสญ. รักษาราชการแทน กสญ. และนายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ กงสุล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดร้านอาหารไทย Mango-Tango ณ ห้างสรรพสินค้า Xi’an Qinhantang Management of International Plaza นครซีอาน ร้านอาหาร Mango-Tango บริหารจัดการโดย บ. Mango Tango Catering Management จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บ. Fareast fruits ผู้นำเข้าผลไทยรายใหญ่ที่สุดในซีอาน และหุ้นส่วนชาวไทย

โดยร้านฯ ดังกล่าวเป็นร้านประเภทอาหารว่าง-ของหวาน ซึ่งนับว่าเป็นร้านอาหารไทยประเภทอาหารว่าง-ของหวานแห่งแรกในซีอานที่นำผลไม้ไทยต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมจากชาวจีน อาทิ ทุเรียน มะม่วง มะพร้าวมาประยุกต์เป็นอาหารว่างและขนมให้ถูกปากชาวจีน โดยมีพ่อครัวเป็นคนไทย และมีอาหารให้เลือกหลากหลายเมนู อาทิ เมนูของหวานประเภทข้าวเหนียว ได้แก่ ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน เมนูประเภทพุดดิ้ง ได้แก่ พุดดิ้งมะม่วง พุดดิ้งมะพร้าว เมนูประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำมะพร้าว น้ำมะม่วง น้ำเสาวรส น้ำสาลี่ เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชาวจีนทุกเพศทุกวัยที่ชื่นชอบผลไม้ไทย โดยเฉพาะชาวจีนที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย