ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มนักเรียนไทย News

ข่าวเด่น : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มนักเรียนไทย

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในนครซีอาน โดยมีนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน คณะข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 10 คน และ นร. ไทยจำนวน 35 คนซึ่ง นร. ที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็น นร. ทุนส่วนตัว และมี นร. ทุนของ สวทช. นร. ทุนรัฐบาลจีนจำนวนหนึ่ง โดยศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม นร. ชาวมุสลิมประมาณ 15 คนมาศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ทั้ง 15 คน  และในโอกาสนี้ สกญ. ฯ ได้เชิญครูผู้ฝึกสอนมวยไทยจำนวน 3 คนซึ่งอยู่ระหว่างร่วมโครงการเผยแพร่มวยไทยฯ ในภาคการศึกษานี้ที่มหาวิทยาลัยพลศึกษานครซีอานภายใต้โครงการเผยแพร่มวยไทยในต่างประเทศฯ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวต้อนรับและทำความรู้จักกับกลุ่ม นร. ไทยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมทั้งแนะนำคณะข้าราชการทีมใหม่ที่เพิ่งเดินทางมาประจำการ ณ นครซีอานในปีนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง และในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ใน ปทท. อาทิ เหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ และได้ให้โอวาทพร้อมทั้งกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเชิญให้กลุ่ม นร. ไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดให้มีขึ้น ดังต่อไปนี้

1. การใช้ชีวิตนักเรียนไทยในต่างแดน

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้คำแนะนำแก่ นร. ไทยทุกคนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนอย่างที่ตั้งใจเดินทางออกมาศึกษาในประเทศจีน และขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เหมาะสมให้เต็มที่กับการที่ได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาในต่างประเทศ และหาก นร. คนใดมีปัญหาในเรื่องการเรียนหรือชีวิตส่วนตัว ก็สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอคำแนะนำได้ทุกเวลา และขอให้ นร. ไทยทุกคนช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันด้วย

2. สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันของไทยรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์

 กงสุลใหญ่ฯ ได้ชี้แจงให้ นร. ไทยทราบถึงสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน Roadmap ของรัฐบาล พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับแนวทางการชี้แจงกรณีเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์แก่เพื่อนชาวจีนและชาวต่างชาติอื่น ๆ

3.  แผนปฏิบัติการอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ ภัยพิบัติ

กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้คำแนะนำแก่กลุ่ม นร. ไทยพร้อมทั้งแจกข้อมูลแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน/ภัยพิบัติต่าง ๆ  อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย โรคระบาด ฯลฯ

4. โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลระหว่างปี 2558-2560 ซึ่งพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์จะเจริญพระชนมายุครบรอบปีต่าง ๆ กระทรวงฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ นร. ไทยเข้าร่วมกิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยเชิญชวนให้ นร. ไทยที่มีความตั้งใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เขียนปณิธานความดีของตนที่มีต่อตนเองและต่อผู้อื่นลงใน “ปณิธานความดีของข้าพเจ้า” ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมไว้แล้วและจะได้จัดส่งกระทรวงฯ ในโอกาสต่อไป

5. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดให้มีงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ที่โรงแรมแชงกรีลา ซีอาน ขึ้นในเย็นวันที่ 4 ธันวาคม และตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลุ่ม นร. ไทยได้ให้ความร่วมมือด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ในงานดังกล่าวมาโดยตลอด สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือ นร. ไทยให้จัดเตรียมกิจกรรมเข้าร่วมงานในปีนี้อีกเช่นกัน โดยจะมีค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งให้ด้วย ซึ่งกลุ่ม นร. ได้หารือเตรียมการแสดงสำหรับปีนี้ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแสดงพลังความสามัคคีร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไปด้วย

บรรยากาศการพบปะชุมชนชาวไทย/ นักเรียนไทยในนครซีอานนับว่าประสบผลสำเร็จดียิ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ตอบรับเข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารไทย ได้แก่ แกงมัสมั่น ไข่พะโล้ ผัดวุ้นเส้น ผัดบร็อคโคลี่กุ้ง และน้ำพริกปลาร้าผักต้ม รวมทั้งมีขนมเต้าส่วนและผลไม้ ซึ่งล้วนเป็นอาหารไทย เพื่อแสดงถึงความเป็นไทย แม้จะอยู่ในต่างแดน แต่ก็สามารถปรุงอาหารไทยให้คนไทยและนักศึกษาไทยได้รับประทานเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาไทยในการโอกาสดังกล่าวด้วย