ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิด Euro-Asia Economic Forum 2015  News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิด Euro-Asia Economic Forum 2015

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 นายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ กงสุล ตัวแทนนายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Euro-Asia Economic Forum ประจำปี 2015 ภายในงานมีผู้นำจากส่วนกลางได้แก่ นายหวัง หย่ง สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติและนาย เฉิน หยวน รองประธานของคณะกรรมการแห่งชาติ และผู้นำมณฑลนายเจ้า เจิ้งหย่ง เลขาธิการพรรคฯประจำมณฑลส่านซีเป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้มีผู้นำจากต่างประเทศได้แก่นาย Hovik Abrahamyan นรม.สาธารณรัฐอาร์เมเนีย นาย Parmanand Jha รองปธน.เนปาล และนาย Hor Nam Hong รองนรม.และรมว.ต่างประเทศของกัมพูชา พร้อมนาย Dmitry Mezentsev เลขาธิการกลุ่มประเทศสมาชิก SCO (the Shanghai Cooperation Organization) ขึ้นกล่าวในพิธีเปิด

การประชุม Euro-Asia Economic Forum 2015 ภายใต้แนวคิด “Innovating Cooperation Mode, Sharing Silk Road Prosperity” ถือเป็นการประชุมครบรอบ 10 ปี ที่แบ่งเป็นการประชุมระดับสูงและการประชุมด้านต่างๆจำนวน 28 โครงการและตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพร่วมกันภายใต้แนวคิดความร่วมมือบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจีนแสดงความพร้อมที่จะบูรณาการร่วมกับกลยุทธ์การพัฒนาด้านต่างๆของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียและยุโรป (Eurasian countries) โดยเฉพาะการร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, การแพทย์และการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความแข่งแกร่งในภูมิภาค 

รูปภาพจาก www.news.cn