ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา 2015 มหาวิทยาลัยซีอาน News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา 2015 มหาวิทยาลัยซีอาน

กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษา 2015 มหาวิทยาลัยซีอาน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2558 นายธราพงษ์ จำนงค์ลักษณ์ กงสุลตัวแทนนาย เมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ กงสุลใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาประจำปี 2015 ของนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 29 คน พร้อมกันนี้ได้เข้าพบนายเหลย อิงเจี๋ย (Lei Ying Jie) เลขาธิการพรรคฯประจำมหาวิทยาลัยซีอาน นายสวี เข่อเหวย อธิการบดี นางหวัง เสี่ยวผิงรองอธิการบดีและนายตง เสี่ยวเฟิง คณบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้าร่วมในพิธีด้วย ในการนี้กงสุลได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยซีอานที่ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทและข้อมูลนครซีอานที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา