ข่าวเด่น : งานแสดงสินค้าวัฒนธรรมภาคตะวันตก ครั้งที่ 4 ที่นครซีอาน (The Fourth West China (Xi’an) Cultural Industries Expo) News

ข่าวเด่น : งานแสดงสินค้าวัฒนธรรมภาคตะวันตก ครั้งที่ 4 ที่นครซีอาน (The Fourth West China (Xi’an) Cultural Industries Expo)

 ภาพพิธีเปิดงาน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2551 ได้มีพิธีเปิดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมภาคตะวันตก ครั้งที่ 4 (The Fourth West China (Xi’an) Cultural Industries Expo) ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน อย่างยิ่งใหญ่ การจัดงานมีทั้งหมด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 -14 ต.ค. พื้นที่การจัดงานเกือบ 100,000 ตร.ม. มีนักธุรกิจมาร่วมออกบูธกว่า 1,300 คูหา สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานได้ประมาณ 260,000 คน จำนวนเม็ดเงินในการเซ็นสัญญาทะลุ 8,000 ล้านหยวน

การแสดงสินค้าครั้งนี้มีทั้งหมด 5 อาคาร อาคาร A จัดแสดงสินค้าวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเด่นของมณฑลส่านซี กวางสี ยูนนาน และทิเบต อาคาร B1 จัดโครงการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม อาคาร B2 แสดงวัฒนธรรมนานาชาติ เช่น ไทย เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย อาคาร B3 จัดแสดงเกี่ยวกับการพัฒนาของการ์ตูน การแต่งกายเลียนแบบการ์ตูน และภาพยนตร์ อาคาร B4 จัดแสดงประติมากรรมงานปั้นและงานแกะสลักต่าง ๆ

 

 

ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน

มีตัวแทนเข้าร่วมงานครั้งนี้จาก 15 มณฑล ได้แก่ ส่านซี กานซู หนิงเซี่ย ชิงไห่ เสฉวน ยูนนาน กุ้ยโจว หูหนาน กวางสี เขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน ทิเบต และซินเจียง รวมทั้งกวางตุ้ง เทียนสิน และไหหลำ มี 5 ประเทศเข้าร่วมงาน ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน   โดยไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ นำสินค้าทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมาจัดแสดง เกาหลีใต้นำอาหารและศิลปะการแสดงมาโชว์ ไต้หวันจัดแสดงสินค้าพื้นเมือง ของขวัญ อาหาร การวาดภาพและการเขียนตัวอักษรของผู้ที่มีชื่อเสียงของชาวไต้หวัน

 

 

หุ่นละครเล็กและหุ่นกระบอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี นำมาร่วมออกร้านกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

มีการนำศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจาก 12 มณฑลทางภาคตะวันตกจัดแสดง เช่น ศิลปะการตัดกระดาษ แผ่นหนังตะลุง ศิลปะงานปั้นดินเหนียวของอำเภอเฟิ่งเสียง และศิลปะภาพพิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงจาก 10 คณะของจีน เช่น การแสดงบัลเลต์ กังฟู และการแสดงศิลปะของกานซู-ต้าม่งหวงตุน รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ด้วย

งานแสดงสินค้าวัฒนธรรมภาคตะวันตก จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2548 ที่นครคุนหมิง ครั้งที่ 2 ในปี 2549 ที่นครเฉิงตู ครั้งที่ 3 ปี 2550 ที่เขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน ส่วนการจัดงานครั้งต่อไปจะจัดทุก ๆ 2 ปี และจะจัดที่นครซีอานเป็นประจำ ซึ่งครั้งที่ 5 จะจัดในเดือนต.ค. 2553 

 

 

ภัตตาคารไทย “SiamGarden” ของโรงแรมแชงกรีลา ร่วมออกร้าน

โดยนำศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้มาอวดชาวจีนและชาวต่างชาติได้ชม เป็นที่น่ายินดี

 

การจัดงานครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้ร่วมงานออกร้าน “วัฒนธรรมไทย” โดยเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ร่วมนำหุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก และสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของไทยร่วมแสดงและออกร้านภายในงาน รวมทั้งได้ติดต่อภัตตาคารไทย “SiamGarden” ของโรงแรมแชงกรีลา ร่วมออกร้าน โดยจัดแสดงการแกะสลักผลไม้ด้วยฝีมือพนักงานคนไทยของโรงแรมฯ  การเข้าร่วมงานออกร้านดังกล่าวของสกญ. ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี