ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำคณะผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำคณะผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าการมณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน นำคณะผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ประกอบด้วย จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์ จ.ตาก และ จ.อุตรดิตถ์) เข้าพบหารือกับนายสวี ต้าถง รองผู้ว่าการมณฑลส่านซี ณ โรงแรม Sofitel Xi’an on Renmin Square โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จ. สุโขทัยกับมณฑลส่านซีในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการศึกษาระหว่างกัน