ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 13  News

ข่าวเด่น : กงสุลเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางสาวพรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 13 (13th  China (Xi’an) International Tea Expo) จัดโดยสมาพันธ์การตลาดชาแห่งชาติ (China Tea Marketing Association) ร่วมกับสำนักงานเกษตรมณฑลส่านซี สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี และสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซี ณ หอจัดแสดงสินค้านานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2562

พิธีเปิดมีนาย Wei Wenzhu รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลส่านซี เป็นประธาน นาย Wang Dao ผู้อำนวยการกองเกษตรชนบท สำนักงานเกษตรมณฑลส่านซี นาย Tang Yugang รองอธิบดีสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี นาย Chen Mengyu รองอธิบดีสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี นาย Wang Qing ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมชาแห่งชาติ นาย Yang Xiaohong ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมชานานาชาติ ครั้งที่ 13 นาย Huang Guozhang รองนายกเทศมนตรีเมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน และคณะกงสุลประจำนครซีอานจากเกาหลีใต้และไทย เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้จัดงานได้นำคณะฯ เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานมหกรรมชาฯ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 4 อาคารจัดแสดง รวม 42,000 ตารางเมตร มีวิสาหกิจผู้ผลิตชาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมากกว่า 1,800 ราย นอกจากนี้ ยังมีวิสาหกิจผู้ผลิตชาจากต่างประเทศ อาทิ เกาหลีใต้และไต้หวันจำนวนหนึ่งร่วมออกร้านภายในงานมหกรรมชาฯ ด้วย