ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Silk Road International Exposition and the Investment and Trade Forum for Cooperation between East and West China ครั้งที่ 4 และกิจกรรมคู่ขนาน News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Silk Road International Exposition and the Investment and Trade Forum for Cooperation between East and West China ครั้งที่ 4 และกิจกรรมคู่ขนาน