ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมเขตกงสุล ณ เขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เยี่ยมชมเขตกงสุล ณ เขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วย นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ ได้เข้าเยี่ยมชมเขตกงสุล ณ เขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า โดยมีนาย Yang Liuqi เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ คณะกรรมการจัดการเขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า นาย Men Xuan อธิบดีคณะกรรมการจัดการเขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า นาย Huang Qinzheng รองอธิบดีคณะกรรมการจัดการเขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า นาย Bao Qingyun รองอธิบดีสำนักพาณิชย์ คณะกรรมการจัดการเขตนิเวศวิทยาฉ่านป้า พร้อมกับนาย Yao Jinchuan รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี และนาย Yang Baiqi ผู้อำนวยการฝ่ายกงสุล สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี ให้การต้อนรับ