ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัย Northwest University (NWU) นครซีอาน