ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม Western China International Logistics Industry Expo ครั้งที่ 9 News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม Western China International Logistics Industry Expo ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม Western China International Logistics Industry Expo ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉวี่เจียง นครซีอาน