ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงาน “Cambodia Night 2019” News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงาน “Cambodia Night 2019”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงาน “Cambodia Night 2019 ” ณ โรงแรม Crowne Plaza นครซีอาน โดยมีนาย Hor Monirath ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชา นาย Hoy Pichravuth กงสุลใหญ่กัมพูชา ณ นครซีอาน นาย Gao Yang รองเลขานุการรัฐบาลมณฑลส่านซี นาย Zhang Xilong รองผู้ตรวจการสำนักความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน นาย Chen Dehai เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวปาฐกถาในงานฯ

ในงานฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน อีกทั้งมีการนำเสนอการส่งเสริมธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เปิดโอกาสการลงทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของกัมพูชา อาทิ การเพิ่มจำนวนเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ การดึงดูดการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและแหล่งบันเทิง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของกัมพูชาให้ก้าวสู่สากล