ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2019 Culture City of East Asia Xi'an Activity Year China News

ข่าวเด่น : รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2019 Culture City of East Asia Xi'an Activity Year China

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 นายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 2019 Culture City of East Asia Xi'an Activity Year China ณ ประตูทิศใต้กำแพงเมืองนครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนาย Zhang Xu ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน นาย Hu Minglang รองผู้ว่าราชการมณฑลส่านซี นาย Li Mingyuan นายกเทศมนตรีนครซีอาน นาย Ho Gunshik รองนายกเทศมนตรีเมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นาย Yukio Takano นายกเทศมนตรีเขต Toshima กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นาย Shanben Gongsi รองเลขาธิการสำนักความร่วมมือจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาในพิธีเปืดฯ

นครซีอานได้รับเลือกเป็นเมืองวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นโอกาสดีในการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นเมืองใหม่ เมืองวัฒนธรรมระดับโลก และเมืองแฟชั่นการท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศบนแถบเส้นทางสายไหมด้วย