ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษา "Ear Care Day" แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี   News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษา "Ear Care Day" แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การศึกษา "Ear Care Day" แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี

ในพิธีเปิดมีนาง Xiang Hongxia รองอธิบดีคณะกรรมการกิจการคนพิการมณฑลส่านซี นาย Yang Baiqi ผู้อำนวยการฝ่ายกงสุล สำนักงานการต่างประเทศมณฑลส่านซี กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน และผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่กัมพูชา มาเลเซีย และเกาหลีใต้ประจำนครซีอานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย

รองอธิบดีฯ ให้ข้อมูลว่า ในปี 2562 มณฑลส่านซีจะสนับสนุนเครื่องช่วยฟัง 3,000 เครื่องสำหรับผู้พิการทางการไม่ได้ยินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูการได้ยินสำหรับเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และมีการปลูกฝังโคเคลียฟรีสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของการผ่าตัดด้วย