ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พบหารือกับผู้แทนรัฐบาลเมืองยวีหลิน มณฑลส่านซี News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พบหารือกับผู้แทนรัฐบาลเมืองยวีหลิน มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ให้การต้อนรับนางซวง ย่าผิง (Shuang Yaping) ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเศรษฐกิจเมืองยวีหลิน (Yulin Foreign Affairs and Economic Cooperation Bureau) และนางเหริน เซี่ยงฮวา (Ren Xianghua) ประธานสมาคมมิตรภาพกับต่างประเทศเมืองยวีหลิน (Office of Yulin People's Association for Friendship with Foreign Countries) ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ในโอกาสที่นางซวงฯ เข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือโอกาสความร่วมมือในอนาคต สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางซวงฯ รู้สึกยินดีที่ได้เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ และแนะนำข้อมูลพื้นฐานเมืองยวีหลิน ซึ่งเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของมณฑลส่านซี มีทรัพยากรสินแร่มูลค่าราว 4 ล้านล้านหยวน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพยากรสินแร่ทั่วจีน และกว่าร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพยากรสินแร่ของมณฑลส่านซี ทั้งนี้ เหมืองถ่านหินเสินฟู่ของเมืองยวีหลินเป็น 1 ใน 7 เหมืองถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ เมืองยวีหลินยังเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่ใหญ่ที่สุดในจีนอีกด้วย โดยมีปริมาณสำรองมากถึง 6-8 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร สำรวจพบแล้วราว 1.8 ล้านล้านลูกบากศ์เมตร ปัจจุบัน บริษัท Shaanxi Yanchang Petroleum ได้ลงทุนก่อสร้างฐานผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่เมืองยวีหลินอีกด้วย

ภายใต้ข้อริเริ่มเส้นทางสายไหมทางบกของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้สร้างคุณูปการมากมายแก่เศรษฐกิจและสังคมของมณฑลส่านซี เมืองยวีหลินได้ขานรับและเร่งสานต่อนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือมากยิ่งขึ้น สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเศรษฐกิจเมืองยวีหลินมีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยเหลือวิสาหกิจท้องถิ่นให้ “ก้าวออกไป” ลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สนามบินเมืองยวีหลินได้รับการยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติ โดยเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศเส้นทางแรก คือ เมืองยวีหลิน - กรุงเทพฯ ในรูปแบบเช่าเหมาลำ (charter flight) โดยสายการบิน China Eastern Airlines ซึ่งผลตอบรับดีมาก ทำให้มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นเส้นทางบินประจำ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต