ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรม 2019 Amazing Thailand Roadshow to China ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี  News

ข่าวเด่น : กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมกิจกรรม 2019 Amazing Thailand Roadshow to China ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน พร้อมด้วยนายธวัช สุมิตรเหมาะ รองกงสุลใหญ่ฯ และนางสาวพรชนก สระสรม กงสุล เข้าร่วมงาน 2019 Amazing Thailand Road Show to China จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ โรงแรม W Xi’an โดยมีนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก ททท. นายเมิ่ง เสียงกั๋ว รองอธิบดีสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี นายยวี ย่าจวิน รองอธิบดีสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครซีอาน นางฐิติพร มณีเนตร ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท. และนายจรัญ ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเฉิงตู เข้าร่วมกิจกรรม
 

กงสุลใหญ่ฯ ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถา แสดงความยินดีในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกับมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยในปี 2561 ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศเป้าหมายอันดับที่ 1 ของนักท่องเที่ยวมณฑลส่านซีและมณฑลกานซู และเป็นประเทศเป้าหมายอันดับที่ 3 ของนักท่องเที่ยวจากเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ในปี 2561 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวไปกว่า 320,000 คน
 

นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2562 ได้มีการเปิดตัวระบบ “ไทย E-Visa” เป็นที่แรกของโลก ซึ่งระบบ “ไทย E-Visa” มีจุดเด่น 3 ด้าน คือ
1. สะดวกรวดเร็วบนระบบออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม
2. ใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
3. ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบชำระเงินที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานโลก มีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศไทยได้ทุกประเภท ทั้งประเภทท่องเที่ยว (Tourist) เดินทางผ่าน (Transit) ธุรกิจ (Non-B) การศึกษา (Non-Ed) และติดตามครอบครัว (Non-O)

ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้า และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaievisa.go.th หรือเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thaiembassy.org/xian และ Official Weibo ที่ 西安泰领馆