ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

เปิดแล้ว! เที่ยวบินตรงนครซีอาน-เกาะสมุย

เปิดแล้ว! เที่ยวบินตรงนครซีอาน-เกาะสมุย      

            สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางรายงานการเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางนครซีอาน-เกาะสมุย (จ. สุราษฎร์ธานี) โดยสายการบิน Tibet Airlines ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้   

เที่ยวบิน

รายละเอียด

เวลาทำการบิน*

วันที่ทำการบิน

TV6005

นครซีอาน-เกาะสมุย

08.55 - 12.25 น.

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์

TV6006

เกาะสมุย-นครซีอาน

13.55 -19.25 น.

* เวลาที่ปรากฏเป็นเวลาท้องถิ่น

การเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงเส้นทางนครซีอาน-เกาะสมุยในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำถึงกระแสความนิยมไทยและความนิยมในกิจกรรมทางน้ำของชาวส่านซีที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถิติการให้บริการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ระหว่างช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2560 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ที่มีอัตราสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 13.32 เท่า จำนวน 50,398 ราย รวมถึงการอนุมัติเส้นทางการบินระหว่างประเทศของสนามบินซีอานเสียนหยางที่มีมากขึ้น

ปัจจุบัน สนามบินซีอานเสียนหยางมีเส้นทางการบินระหว่างประเทศรวม 25 เส้นทาง และมีแผนที่จะขออนุมัติเส้นทางการบินระหว่างประเทศเพิ่มอีก 12 เส้นทางภายในปี 2561 ตาม “แผนการพัฒนา 343” ที่แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ (1) ปี 2559-2561 มีเป้าหมายหลักในการเพิ่มเส้นทางการบินระหว่างประเทศไม่น้อยกว่าปีละ 8 เส้นทาง (2) ปี 2562-2565 สนามบินซีอานเสียนหยางจะต้องมีจำนวนเส้นทางการบินระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 75 เส้นทาง และมีระดับมาตรฐานสนามบินแห่งชาติไม่เกินลำดับที่ 8 จากการจัดอันดับของกรมการบินพลเรือนจีน และ (3) ปี 2566-2568 สนามบินซีอานเสียนหยางจะต้องมีจำนวนเส้นทางการบินระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 100 เส้นทาง มีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน/ปี และมีระดับมาตรฐานสนามบินแห่งชาติไม่เกินลำดับที่ 6 จากการจัดอันดับของกรมการบินพลเรือนจีน

            ข้อมูลจากสนามบินซีอานเสียนหยางระบุว่า เส้นทางการบินตรงระหว่างนครซีอาน-ประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 15 กันยายน 2560) มีจำนวนทั้งสิ้น 37 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ดังนี้

สายการบิน

เส้นทางการบิน

จำนวนเที่ยวบิน/สัปดาห์

1. Thai Air Asia

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ซีอาน

7

2. OK Airways

ซีอาน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

7

3. OK Airways

ซีอาน – ภูเก็ต

7

4. Thai Lion Air  (Chartered Flight)

ซีอาน – ภูเก็ต

4 (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และเสาร์)

5. Shenzhen Airlines

(Code Share with Air China, CA3319)

ซีอาน – เซินเจิ้น - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 

7

6. Maldivian Airlines

ซีอาน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - มัลดีฟ

3 (ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยควรอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว (เข้าใจง่าย ใช้งานได้สะดวก) เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ หรือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวด้วยตนเอง รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่มีความแปลกและแตกต่างจากเดิม อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ไทยเพื่อสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถตอบสนองรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่มีความหลายหลายได้มากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.xxia.com/site/info/noticecontent/89

2. http://www.sxdaily.com.cn/n/2017/0317/c150-6141045-3.html

3. http://news.china.com/news100/11038989/20170905/31284195.html

4. http://www.weinan.gov.cn/news/zwyw/521323.htm