ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

เปิดแล้ว !! รถไฟฟ้าความเร็วสูงเป่าจี-หลานโจว รัฐบาลส่านซีเร่งผลักดันอีก 4 โครงการภายในปีนี้

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2560 รถไฟฟ้าความเร็วสูงเป่าจี (มณฑลส่านซี) – หลานโจว (มณฑลกานซู่) เชื่อมต่อเมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้เปิดให้บริการรอบปฐมฤกษ์แล้ว โดยเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงสวีโจว (มณฑลเจียงซู) - หลานโจว (Xuzhou-Lanzhou High-speed Railway) ระยะทาง 401 กม. สามารถใช้ความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากเดิมที่ต้องใช้เวลามากถึง 6 ชั่วโมงเหลือเพียง 2.5 ชั่วโมง ทั้งนี้ การเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวยังช่วยให้การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงหลานโจว – ซินเจียง (เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์) (Lanzhou-Xinjiang High Speed Train) ระยะทาง 1,776 กม. สามารถเปิดเดินรถได้อย่างสมบูรณ์อีกด้วย เนื่องจากหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างและทดลองเดินรถเมื่อต้นปี 2560 รถไฟฟ้าความเร็วสูงหลานโจว-ซินเจียงยังไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกของประเทศได้ เพราะการก่อสร้างเส้นทางเมืองเป่าจี-นครหลานโจวยังไม่เสร็จสิ้น 

 

 

รถไฟฟ้าความเร็วสูงเป่าจี - หลานโจว สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 60 ล้านคน/ปี และจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างเมืองใหญ่ใกล้เคียง อาทิ เส้นทางนครหลานโจว - นครซีอาน (มณฑลส่านซี) จะใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงจากเดิม 7 ชั่วโมง และถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการนำความเจริญสู่พื้นที่จีนตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากการเชื่อมโยงกับเส้นทางเมืองสวีโจว - นครหลานโจวแล้ว รัฐบาลจีนยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในมณฑลเจียงซูเชื่อมต่อเมืองสวีโจวไปยังเมืองเหลียนหยุนก่าง ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือสำคัญของจีนตะวันออกอีกด้วยโดยเริ่มก่อสร้างไปเมื่อปี 2559 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดการณ์ว่าจะทำให้การเชื่อมต่อรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเมืองชายฝั่งภาคตะวันออกมายังเมืองในภาคตะวันตกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างครบวงจรมากขึ้น  

นอกจากนี้ ในปี 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซียังได้ประกาศแผนการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าความสูง ภายในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมกับมณฑลโดยรอบ จำนวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) รถไฟฟ้าความเร็วสูงซีอาน - เหยียนอาน (เมืองทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี) (Xi’an-Yan’an High Speed Train) 2) รถไฟฟ้าความเร็วสูงซีอาน - สือเยี่ยน1 (อำเภอชายขอบทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่เชื่อมต่อกับมณฑลส่านซี) (Xi’an-Shiyan High Speed Train) 3) รถไฟฟ้าความเร็วสูงซีอาน - ยวีหลิน (เมืองทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี) (Xi’an-Yulin High Speed Train) และ 4) รถไฟฟ้าความเร็วสูงซีอาน - อันคัง (เมืองทางตอนใต้ของมณฑลส่านซี) (Xi’an-Ankang High Speed Train) โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วในบางส่วน    

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. อ. สือเยี่ยน เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างมณฑลที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบเชื่อมต่อมาจากเทือกเขาปา (เทือกเขาดังกล่าวมีต้นกำเนิดอยู่ที่มณฑลส่านซี) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาทิ เทือกเขาอู่ตังซาน (武当山) และพื้นที่เก็บน้ำตันเจียง (丹江口水库) ซึ่งเป็นพื้นที่เก็บน้ำจืดที่มนุษย์สร้างเป็นแห่งแรกของทวีปเอเชีย โดยมีแหล่งน้ำต้นกำเนิดจากเขาฉินชวน (เทือกเขาฉินหลิ่ง) ในมณฑลส่านซี

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.sxdaily.com.cn/n/2017/0710/c682-6214281.html

2. http://www.globaltimes.cn/content/1055565.shtml

3. http://zzhz.zjol.com.cn/system/2017/07/10/021551970.shtml