ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีรุ่ง เปิดตัว 3 เดือน ยอดนักลงทุนหน้าใหม่ทะลุ 3,000 ราย

เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีรุ่ง เปิดตัว 3 เดือน ยอดนักลงทุนหน้าใหม่ทะลุ 3,000 ราย

ภายหลังการเป็น 1 ใน 3 มณฑลทางตะวันตกของจีนที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นเขตทดลองการค้าเสรีแห่งใหม่ของประเทศ และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งยังเป็นกลไกหลักในการกระตุ้นการค้าและการลงทุนของมณฑลส่านซี ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ล่าสุด สำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซี รายงานถึงสภาวะการลงทุนภายหลังการเปิดเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าลงทุนของวิสาหกิจใหม่เพิ่มจำนวนสูงขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2560 มีวิสาหกิจใหม่ที่จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทในเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีแล้วจำนวน 3,028 ราย คิดเป็นมูลค่า 116,761 ล้านหยวน (ราว 17,427 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ธุรกิจการก่อสร้าง และการให้บริการทางธุรกิจ ในจำนวนนี้เป็นการลงทุนจากต่างประเทศจำนวน  28 ราย คิดเป็นมูลค่า 199.377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.14 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

2. รัฐบาลเปิดใช้ระบบ Single Window เต็มรูปแบบ       

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ทดลองนำระบบ Single Window มาให้บริการด้านศุลกากรและการส่งออกสินค้าในเขตการค้าเสรีมณฑลส่านซี ผ่านเว็บไซต์ www.sxeport.gov.cn/shaanxisinglewindow ส่งผลดีต่อทั้งผู้ให้และผู้รับบริการที่สามารถดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อและยื่นเอกสารออนไลน์เพียงจุดเดียว ช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาการยื่นเอกสาร ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560 เว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ โดยรัฐบาลมณฑลส่านซีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ผ่อนปรนระเบียบที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งสิ้น 36 หมวด และเชื่อมต่อฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในระบบ Single Window แล้วกว่า 177 รายการ (จากทั้งหมด 213 รายการ)

3.  รัฐบาลผลักดันการก่อตั้ง “Talent Highland” ดึงดูดหัวกะทิจากต่างประเทศ

รัฐบาลมณฑลส่านซีให้การสนับสนุนมาตรการการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศตามประกาศสนับสนุนการลงทุนและการใช้เงินทุนจากต่างประเทศ (关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知;国发(2017)  5号)ของคณะรัฐมนตรีจีน ซึ่งหนึ่งในข้อที่สำคัญ คือ การสนับสนุนแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง (high-skilled labour) ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในพื้นที่ โดยวางเป้าหมายในการจัดตั้ง “สวนอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยกำหนดให้เขตสาธิตเทคโนโลยีเกษตรหยางหลิงและเขตใหม่ซีเสียนเป็นพื้นที่นำร่อง รัฐบาลมณฑล   ส่านซีคาดหมายว่าหลังสวนอุตสาหกรรมฯ ก่อตั้งเสร็จสิ้นจะสามารถดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การบิน และพลังงานซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑลฯ ได้เป็นจำนวนมาก   

นอกจากนี้ รัฐบาลมณฑลส่านซียังได้ประกาศสนับสนุนให้วิสาหกิจของมณฑลส่านซีเข้าลงทุนในการก่อตั้งคลังสินค้า ณ สนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt International Airport) และสนามบินพาร์ชิม (Parchim International Airport) ประเทศเยอรมนี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าท้องถิ่นจากมณฑลส่านซีและมณฑลอื่นๆ ของจีนไปยังเมืองต่างๆ ในประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะในโครงการการก่อตั้งคลังสินค้าในสนามบินพาร์ชิมที่กลุ่มลิงค์ โกลบอลโลจิสติกส์ (Linkglobal Logistics Group) ของประเทศจีนได้ซื้อกิจการสนามบินฯ ไปเมื่อปี 2550 และมีโครงการจัดตั้ง Bonded Business Park ในพื้นที่สนามบินฯ เพื่อต่อยอดกิจการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. http://news.ifeng.com/a/20170727/51516004_0.shtml

2. http://www.mofcom.gov.cn/article/difang/201707/20170702609554.shtml

3. http://www.sxdofcom.gov.cn/newstyle/pub_newsshow.asp?id=29034884&chid=100259

4. http://www.parchim-airport.com/html/index.asp

5. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/17/content_5160624.htm