ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

องค์การสหประชาชาติจับมือ Alibaba พัฒนา e-commerce ในชนบทจีน

องค์การสหประชาชาติจับมือ Alibaba พัฒนา e-commerce ในชนบทจีน

ตลาดออนไลน์ชนบทของจีนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีศักยภาพเนื่องจากการเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่าย และประชากรมีกำลังซื้อที่สูงขึ้น โดยในปี 2559 การค้าออนไลน์ในชนบทของจีนมีมูลค่าสูงถึง 894,540 ล้านหยวน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.53 เท่า จากปี 2558 ทำให้ตลาดออนไลน์ชนบทกลายเป็นตลาดที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์การค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Alibaba, Taobao, JD และอื่นๆ ต่างให้ความสำคัญ สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “อินเทอร์เน็ตควรเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับทั่วโลก” ในส่วนของ Alibaba ผู้ให้บริการเว็บ e-commerce รายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน นอกจากจะมุ่งพัฒนาการค้าออนไลน์แล้ว ยังมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ชนบทของจีน เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกระจายสินค้า และเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ผ่านศูนย์บริการในพื้นที่ชนบท โดยศูนย์ดังกล่าวเริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี 2557 และในปัจจุบันมีมากกว่า 30,000 ศูนย์ฯ ครอบคลุม 700 อำเภอ    ทั่วประเทศ นอกจากนี้ในส่วน JD.com ก็มุ่งก่อตั้งศูนย์บริการในพื้นที่ชนบทให้ครบ 300,000 แห่งทั่วประเทศเช่นกัน

ล่าสุด องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ลงนามความร่วมมือกับ Alibaba เพื่อพัฒนาระบบ e-commerce ชนบท ในพื้นที่ 3 มณฑลนำร่องได้แก่ มณฑลส่านซี มณฑลเสฉวน และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย โดย UN จะร่วมสนับสนุนเงินทุนจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-commerce ชนบท รวมถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านการค้าออนไลน์ ทั้งนี้ มณฑลส่านซีและเขตฯ หนิงเซี่ยหุยที่เป็นพื้นที่นำร่องต่างมีศักยภาพ ดังนี้

             1. การค้าออนไลน์ในพื้นที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

                 - ในปี 2559 การค้าออนไลน์ในชนบทของมณฑลส่านซีมีมูลค่า 335,000 ล้านหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจาก ปี 2558 ร้อยละ 18.4 โดยการค้าปลีกออนไลน์มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

                 - เขตฯ หนิงเซี่ยหุย แต่เดิมเป็นเมืองที่ห่างไกลความเจริญและมีความยากลำบากในด้านการคมนาคมขนส่ง ปัจจุบัน การค้าออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยในปี 2559 การค้าออนไลน์ของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีมูลค่ามากถึง 17,500 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558

            2. รัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

                 - ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์มณฑลส่านซีระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 รัฐบาลมณฑลส่านซีได้ผลักดันการก่อสร้าง “อำเภอสาธิตการค้าออนไลน์ชนบทครบวงจร” (National Comprehensive Rural E-commerce Demonstration County) เพิ่มอีก 19 แห่ง (รวมกับอำเภอสาธิตฯ ที่มีอยู่เดิมกลายเป็น 49 แห่ง โดยเป็นอำเภอสาธิตระดับชาติ 36 แห่ง) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และเสริมสร้างศักยภาพเพื่อใช้สำหรับการสร้างอาชีพได้

                 - ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยได้ผลักดันการก่อตั้ง “อำเภอสาธิตการค้าออนไลน์ชนบท”เช่นเดียวกับมณฑลส่านซี โดยเริ่มนำร่องใน 15 อำเภอ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในระบบการค้าออนไลน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมอบรมกับอำเภอสาธิตฯ และโครงการพัฒนาความรู้ด้านการค้าออนไลน์เฉลี่ยปีละกว่า 1,000 ราย นอกจากนี้ ยังมีการก่อตั้งอำเภอสาธิตฯ แล้วกว่า 35 แห่ง          

            นอกจากการมุ่งพัฒนา e-commerce ชนบทแล้ว Alibaba ยังเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ชาวชนบทในประเทศใช้ประโยชน์จากรูปแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village/村淘) ที่จำลองตัวอย่างการประกอบธุรกิจออนไลน์ไปใช้ในธุรกิจของตนเองอีกด้วย โมเดลดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน เพราะสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจท้องถิ่น ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งสินค้าได้ง่ายและเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีชาวชนบทที่ Alibaba จะเพิ่มการส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ หลังพบว่าจำนวนเจ้าของธุรกิจออนไลน์ในหมู่บ้านเถาเป่ากว่าร้อยละ 45 เป็นผู้หญิง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. http://news.xinhuanet.com/food/2017-07/21/c_1121357073.htm

2. http://sn.ifeng.com/a/20170629/5783614_0.shtml

3. http://news.ifeng.com/a/20170630/51350604_0.shtml

4. http://www.askci.com/news/chanye/20170629/141858101859.shtml

5. http://www.nxnews.net/cj/cjdyx/201702/t20170207_4212406.html

6. http://www.chinabgao.com/stat/stats/82082.html

7. http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2017-07/24/content_30225930.htm