ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

ผู้ประกอบการไทยต้องรู้… มณฑลส่านซีประกาศปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งแรกในรอบ 2 ปี

ผู้ประกอบการไทยต้องรู้… มณฑลส่านซีประกาศปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งแรกในรอบ 2 ปี 

ไฟล์แนบ