ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงประสบความสำเร็จในการพัฒนา"เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด"เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศของจีน : มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงประสบความสำเร็จในการพัฒนา"เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด"เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศของจีน

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงประสบความสำเร็จในการพัฒนา"เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด"เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศของจีน