ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

ซีอานเร่งผลักดันเขตไฮเทคโซน เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ส่งเสริมแรงงานคุณภาพต้านสมองไหล

ซีอานเร่งผลักดันเขตไฮเทคโซน เป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ส่งเสริมแรงงานคุณภาพต้านสมองไหล