ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

ปฐมฤกษ์ ! รถไฟขนส่งสินค้านานาชาติ ซีอาน-วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

ปฐมฤกษ์ ! รถไฟขนส่งสินค้านานาชาติ ซีอาน-วอร์ซอ ประเทศโปแลนด์

ปัจจุบันช่องทางการส่งออกสินค้าของประเทศจีนไปยังทวีปยุโรปนอกจากการขนส่งทางเรือ, อากาศ เป็นหลักแล้ว      ปัจจุบันยังนิยมใช้วิธีการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางและทางหลวง โดยใช้ด่านอาลาซาน เขตปกครองตนเองซินเจียงและด่าน Manzhouli และ Erenhot เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นช่องทางหลักในการส่งออก

ภายหลังการเปิดบริการเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “ฉางอันห้าว” ของนครซีอานเมื่อปี 2013 ปัจจุบันได้เปิดให้บริการจากนครซีอาน (ด่านซินจู้) ไปสิ้นสุดที่กรุงอัลมาตี ประเทศคาซัคสถานเท่านั้น (จากแผนการดำเนินงาน “ฉางอันห้าว” ทั้งเส้นเริ่มจาก ซีอานซินจู้ - ด่านอาลาซาน ซินเจียง – คาซัคสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี - รอตเทอร์ดาม ประเทศฮอลแลนด์)[1]

เส้นทางขบวนรถฉางอันห้าวในปัจจุบัน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา การรถไฟนครซีอาน ขยายเส้นทางการขนส่งตามแผนการดำเนินงานเปิดรอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ยุโรป (ซีอาน-วอร์ซอ) เป็นครั้งแรก โดยออกจากจุดขนถ่ายสินค้าซีอาน ซินจู้ –  ด่านอาลาซาน (เขตปกครองตนเองซินเจียง) – ผ่านประเทศคาซัคสถาน – รัสเซีย – เบรารุสและไปสิ้นสุดที่กรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ ระยะเวลาในการขนส่งทั้งสิ้น 12 วัน 

นายจาง ยี่ ผู้อำนวยการการรถไฟนครซีอาน กล่าวในพิธีปล่อยขบวนรถไฟว่า “กรุงวอซอร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเส้นทางการขนส่ง เนื่องจากมีทางหลวงและการขนส่งระบบรางที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในทวีปยุโรป"

สินค้าส่งออกในครั้งนี้ได้แก่ 1) อุปกรณ์และเครื่องจักรกล 2) เฟอร์นิเจอร์ 3) เครื่องนุ่งห่ม 4) อุปกรณ์และเครื่อง   กรองน้ำดื่ม 5) อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

นอกจากนี้ ขบวนรถไฟสินค้าซีอาน-วอร์ซอ ยังสามารถร่นระยะเวลาการขนส่งได้ถึง 30 วัน เมื่อเทียบกับวิธีการขนส่งทางทะเล เร็วกว่าวิธีการขนส่งทางถนนหลวง 8-10 วันและสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอากาศได้มากถึงร้อยละ 80 เลยทีเดียว

เร่งสร้างจุดเด่น ให้แก่ระบบการขนส่งระหว่างประเทศ

นอกจากการเปิดเส้นทางดังกล่าวฯ จะช่วยพัฒนาความสะดวกสบายในการขนส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรปของเมือง land lock อย่างมณฑลส่านซีและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันแล้ว รัฐบาลมณฑลส่านซียังคงวางเป้าหมายการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวในอนาคตด้วยการขยายเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเยอรมนีและไปสิ้นสุดที่เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศฮอลแลนด์ต่อไป และเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังยุโรปของมณฑลต่างๆ ในจีน มีมากถึง 39 เส้นทาง การทางรถไฟนครซีอาน จึงได้มุ่งสร้างจุดเด่นให้กับบริการด้วยการปรับอัตราความเร็วในการขนส่งสินค้าเป็น 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าเส้นทางการขนส่งซีอาน-อัลมาตี (เอเชียกลาง) เดิมอยู่ที่ 80 กิโลเมตร/ ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

[1] ฉางอันห้าว เริ่มต้นจาก นครซีอานซินจู้ - ด่านอาลาซาน ซินเจียง – คาซัคสถาน – รัสเซีย – เบลารุส – โปแลนด์ – เยอรมนี - รอตเทอร์ดาม ประเทศฮอลแลนด์มีระยะทางรวม 9,850 กิโลเมตร ระยะเวลาในการขนส่งทั้งสิ้น 18 วัน

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://world.huanqiu.com/hot/2016-08/9335413.html      

2. http://news.cnwest.com/content/2016-08/18/content_14050828.htm

3. http://news.xiancity.cn/readnews.php?id=306306