ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจ BIC

ประเภทอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเข้าลงทุนในพื้นที่ มณฑลส่านซี มณฑลกานซู่และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

ประเภทอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพเข้าลงทุนในพื้นที่มณฑลส่านซี มณฑลกานซู่และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

 

ไฟล์แนบ