กระทรวงการต่างประเทศ

Address / Telephone / Email

Royal Thai Consulate-General, Xi'an

Address : 11 East, Diamond Peninsula, Yannan 3rd Road, Qujiang New District, Xi’an, Shaanxi, PRC 710061 

Tel : (+86) 29 8931 2831 / 2863

Fax : (+86) 29 8931 2935

E-mail : thaixian@outlook.com