ข่าวเด่นและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ร่วมกับบริษัท China Railway First Group Co., Ltd จัดงานเทศกาลอาหารไทย
  • กงสุล เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมชานานาชาตินครซีอาน ครั้งที่ 11 (China (Xi’an) International Tea Expo)
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงานมหกรรมซีเชี่ยหุ้ยซือปั๋วหุ้ย ครั้งที่ 21
  • รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมมาเลเซีย ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Sport Day in Xi’an)
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย (Thainess) ณ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศนครซีอาน
  • รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เข้าร่วมงานวันอวกาศแห่งชาติจีน (Space Day of China) ครั้งที่ 2
  • กงสุลเข้าร่วมในพิธีเปิดป้ายเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี