ข่าวเด่นและกิจกรรม 

ดูทั้งหมด
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามจีน-ไทย
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามจีน-ไทย
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามจีน-ไทย
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่ามจีน-ไทย จำนวน 1 อัตรา
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัย Northwest University (NWU) นครซีอาน ปีการศึกษา 2017/2018
  • รองกงสุลใหญ่ ณ นครซีอานเข้าร่วมพิธีเปิดห้างสรรพสินค้าซีพีโลตัส (Lotus Center) นครซีอาน